Koçvari Öğretmenlik

  • Lider öğretmen felsefesi
  • Koçluk Yetkinlikleriyle,Lider Öğretmen felsefesini anlamak ve iş hayatına yansıtmak,
  • Kişisel liderlik hakkında farkındalığı arttırmak ve geliştirmek,
  • Katılımcıların etkin dinleme,geri bildirim verme ve takdir verme yetkinliklerini geliştirerek performansını ve motivasyonunu arttırmak,
  • Lider Öğretmen eğitimi ile farklılıklara uyumlanarak esneklikle beraber,performans,potansiyel,kişilik tarzı,kültür,kazanmak ya da pekiştirmek.
  • Değerlerin,güçlü yönlerin farkına varıp,özgüven ilişkisini yönetmek
  • Sorunlara odaklanmak istediklerinde,seçeneklere odaklanarak değişime katkılarını fark etmek,
  • Sorumluluk alma sürecini kolaylaştırıp,sonuçları değerlendirebilme yetisine sahip olmak
  • Kendileri ve çalışma ortamı için anlamlı hedefleri belirgin hale getirmek