Etkili İletişim ve Liderlik

  • Etkili İletişim Becerilerinin geliştirilmesiyle,iletişim sanatının oluşturulması ve bu sanatla kendi hayatının liderliğini alarak,yaşama yansıtmak,
  • Kişisel liderlik hakkında farkındalığı arttırmak ve geliştirmek,
  • Katılımcıların etkin dinleme,geri bildirim verme ve takdir verme yetkinliklerini geliştirerek performansını ve motivasyonunu arttırmak,
  • Etkili İletişim Becerileri Eğitimi ile farklılıklara uyumlanarak esneklikle beraber,performans,potansiyel,kişilik tarzı,kültür,kazanmak ya da pekiştirmek.
  • Değerlerin,güçlü yönlerin farkına varıp,özgüven ilişkisini yönetmek
  • Sorunlara odaklanmak istediklerinde,seçeneklere odaklanarak değişime katkılarını fark etmek,
  • Sorumluluk alma sürecini kolaylaştırıp,sonuçları değerlendirebilme yetisine sahip olmak