Yazar Koçu

Yazar Koçu Kimdir?

Yazar Koçu, kişinin hayalindeki kitabı yazma sürecinde yazar veya yazar adayına başlamak, devam etmek, sonuca ulaşmak konularında destek olur. 

“Yazar Koçu” ile yapacağın “Yazar Koçluğu” seansları; hep aklındaki veya hayalindeki o kitabı yazmaya başlamanı, başladığın kitabını tamamlamanı sağlar. 

Yazar Koçluğu Seansı Nedir?

Yazar Koçu haftalık veya aylık düzenli görüşmelerde danışanına belli ödevler & görevler verir. Yazar olarak kimliğini keşfetmek, yazma disiplinini güçlendirmek, motivasyon sağlamak ve yüksek tutmak amacıyla gerektiğinde danışanı ile seanslar arasında iletişime geçer. 
Deneyimli ve uzman koçluk ekibimizde yer alan her bir "Yazar Koçu" tam yetkinliğe sahiptir. Yazar Koçu derin dinleme, içsel keşif, uyum, analizler, testler, ileri koçluk teknikleri ve daha pek çok profesyonel yetkinliği gerekli gördüğü zaman uygular.
Deneyimli ve uzman koçluk ekibimizde yer alan her bir "Yazar Koçu" 250 saatin üstünde koçluk deneyimlerinin yanı sıra, kendilerini geliştirmeye her zaman devam ederler ve pek çok yeni yetkinlikler ile ustalıklarını geliştirirler. 

Yazar Koçu & Yazar Koçluğu Çalışmaları Ne Fayda Sağlar?

Yazar Koçu & Yazar Koçluğu Seansları danışanın,
Kişisel farkındalık seviyesinin artmasına
İsteklerini keşfetmesine, kendine özel tekniğini farketmesine
Değerlerinin farkındalığı ile yazar kimliğinin ve imajının kurgulanmasına
Yazarın kendine özgü konu ve alan bulmasına
Yazma hedeflerini belirlemesine
Gelecek planları yapmasına ve eyleme geçmesine
Pozitif ve farklı bakış açıları edinmesine
Özgüvenini arttırmasına
Yüksek motivasyon ile yazma sürecini olumlu desteklemesine
Yazma disiplini ve sürekliliğinin sağlanmasına
İletişim ve sosyal becerilerinin artmasına
Yazma sürecinde ve yayın sonrası zaman yönetimi becerilerinin gelişmesine
Yayın sonrası süreç için yol haritasının belirlenmesine

katkıda bulunur. 

Tüm bu çalışmalar profesyonel metadolojiler ve uluslararası geçerli yöntemler ile uygulanır. 
Peki Ya Ben Koçluk Ekibinin Yazar Koçları ile yapacağın Yazar Koçluğu Seanslarında bir yazar veya yazar adayı olarak kendini yeniden keşfederek, hedeflerini belirleyebilir, hayalindeki veya aklındaki kitaba ulaşmak için eyleme geçebilirsin. 

Peki Ya Ben Ekibinde Yer Alan Her Yazar Koçu

Min. 250 saat koçluk seansı deneyimi vardır. 
İleri koçluk teknikleri gibi pek çok yetkinliğe sahiptir.
Hangi seansta, hangi koçluk aracını & yöntemini uygulayacağı konusunda ustalaşmıştır. 
Çözüm odaklıdır
Olumlu düşünce yapısına sahip ve motivasyonu yüksektir.
İletişim becerileri ve yaratıcılığı üst seviyede, özgür ve analitik düşünce yapısına sahiptir.
Empatik yaklaşıma sahiptir.
Planlama & Takip & Organizasyon becerisi yüksektir.
Sabırlı, yargılamadan dinleme becerisine sahip iyi bir dinleyicidir.
Esnek ve hoşgörülüdür.
İhtiyaç ve istekleri tespit ederek, tanımlama yeteneğine sahiptir.

Yazar Koçluğu Seansı Nasıl Gerçekleşir?

Yazar Koçu bölümünden "Koç" seçimini yaptıktan sonra, seçtiğin Yazar Koçunun takviminden senin için en uygun olan randevuyu alabilirsin.
Görüşmeler online ZOOM üzerinden yapılmaktadır. 
Randevunu kesinleştirdikten sonra eposta adresine ZOOM Görüşme linki gönderilir.
Randevu günü ve saatinde "Yazar Koçu" ile ZOOM üzerinden Online "Yazar Koçluğu" seansı gerçekleştirilir.
Görüşmeler danışanın onayı olmadan kesinlikle kayıt altına alınmaz. 
Randevudan 2 saat öncesine gün/saat değişimi yapabilirsin.

Yazar Koçu ile seans için takvimden hemen randevunu oluşturabilir, bir yazar veya yazar adayı olarak kendini yeniden keşfederek, hedeflerini belirleyebilir, hayalindeki aklındaki kitaba ulaşmak için bir adım atarak şimdi başlayabilirsin.


Yazar Koçu Ekibimiz