Çatışma Yönetimi

  • Çatışma yönetiminin temeli olan ilişki yönetiminde;değerler,ihtiyaçlar ve kimliklerin gözden geçirilmesi.
  • Doğru bir ilişki yönetim modeli üzerine çalışarak katılımcıların yöntemi öğrenmeleri ve karşılıklı ihtiyaç ve değerleri anlayarak zor ilişkileri nasıl doğru yönetebilecekleri konusunda uygulamalı çalışmaların yapılması.
  • Çalışanların iç ve dış müşteri ile olan ilişkilerinde zor vakaları çözebilmek konusunda farkındalık ve özgüven kazanarak etkin bir şekilde becerilerini hayata geçirilmesi.